Spring til indhold

Land

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Sweepstakes ansvarsfraskrivelse og betingelser for deltagelse

§ 1 Generelt

Deltagelse i konkurrencen på Laori Drinks Instagram-kanal (www.instagram.com/laoridrinks) udført af Beyond Drinks GmbH - i det følgende benævnt "Beyond Drinks" - er kun mulig, hvis disse betingelser for deltagelse er taget i betragtning . Giveawayen er ikke forbundet med Facebook eller Instagram og er ikke sponsoreret, støttet eller organiseret af dem.

§ 2 Krav til deltagelse

Alle fysiske personer med retsevne, der er mindst 18 år gamle og bosat i Tyskland, kan deltage. Beyond Drinks-ansatte og deres pårørende er ikke berettiget til at deltage. Ved at deltage accepterer deltageren, at hans/hendes navn bliver offentliggjort på Instagram, hvis han/hun vinder. Deltagelse er kun mulig inden for den periode, der er angivet på Instagram. Den juridiske proces er endelig.

§ 3 Fortjeneste

Prisen vil blive uddelt som annonceret i konkurrencen. Det afgøres ved lodtrækning med udelukkelse af klageadgang. Ændring eller kontant betaling af prisen er udelukket. Vinderen får besked via Instagram eller e-mail. Hvis vinderen ikke svarer inden for en periode på 72 timer, fortabes præmien uden erstatning.

§ 4 Ansvar

Erstatningskrav mod Beyond Drinks i forbindelse med konkurrencen er udelukket, uanset den juridiske årsag, medmindre Beyond Drinks har overtrådt juridiske forpligtelser forsætligt eller ved groft uagtsomhed. Ydermere garanterer Beyond Drinks ikke, at Instagram-fansiden fungerer korrekt på den respektive deltagers computer.

§ 5 Databeskyttelse

Beyond Drinks giver den højest mulige databeskyttelsesstandard inden for konkurrenceområdet og overholder alle relevante lovbestemmelser i denne henseende. Beyond Drinks vil ikke dele nogen personlig identificerbar information med nogen tredjepart, udover hvad der er nødvendigt for at levere præmien til vinderen. Adressedata sælges aldrig. Beyond Drinks opbevarer den respektive deltagers personlige data udelukkende med henblik på konkurrencen. Deltageren erklærer hermed udtrykkeligt sit samtykke til opbevaring og brug af de personlige data, der er givet til ovennævnte formål.

§ 6 Adskillelsesklausul

Hvis individuelle bestemmelser i disse betingelser for deltagelse er ineffektive, eller skulle der være et smuthul, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser. De ugyldige eller manglende bestemmelser erstattes af en bestemmelse, der kommer tættest på kontraktens formål og lovbestemmelserne.

§ 7 Værneting / Gældende lov

I tilfælde af en tvist gælder udelukkende tysk lov. Så vidt det er lovligt tilladt, er værnetingsstedet aftalt at være det registrerede kontor for Beyond Drinks GmbH (Berlin). Hvis deltageren ikke har et generelt værneting i Tyskland eller flytter deres bopæl til udlandet efter deltagelse, aftales Beyond Drinks’ hjemsted også som værneting.

§ 8 udvælgelsesproces

Vinderne vil blive valgt tilfældigt blandt alle kommentarer på Instagram. At tagge andre personer i kommentarerne er ikke en betingelse for deltagelse og vil ikke påvirke lodtrækningen. Kontant betaling af præmien er ikke mulig. Den juridiske proces er endelig.