Data beskyttelse

Jeg Ansvarlig, omfang

Den ansvarlige i henhold til de relevante databeskyttelsesbestemmelser er Beyond Drinks GmbH (i det følgende benævnt "udbyder"). For detaljer om indkaldelsesadresse og repræsentationsbeføjelser henvises til forlaget.

For os har beskyttelsen af ​​personlige data den højeste prioritet. Vi vil derfor gerne på dette tidspunkt informere dig om, hvilke data vi indsamler, hvornår og hvordan vi håndterer dine persondata. Denne databeskyttelseserklæring beskriver indsamling og brug af personlige data, når du besøger og bruger vores hjemmeside www.laoridrinks.com (herefter: "hjemmeside").

II. Generel information om databehandling

1. Omfang af behandling af personoplysninger

Vi behandler kun vores brugeres personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere en fungerende hjemmeside og for at udføre de tjenester, vi tilbyder. Behandlingen af ​​vores brugeres personoplysninger finder kun sted regelmæssigt med brugerens samtykke eller på grundlag af andre lovbestemmelser, der tillader databehandling.

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid med virkning for fremtiden uden at angive grunde.

Vi behandler også personoplysninger til statistiske og markedsanalyseformål. Statistik over fx branche, beliggenhed, markedsområde for besøgende på hjemmesiden oprettes og evalueres i anonym form. Du kan finde detaljer om dette i de relevante afsnit af denne databeskyttelseserklæring.

Yderligere databeskyttelsesoplysninger kan gælde for særlige tjenester (f.eks. afsendelse af nyhedsbreve). Vi vil informere dig om dette i begyndelsen af ​​brugsprocessen af ​​den respektive tjeneste.

2. Datasletning og opbevaringsperiode

Grundlæggende og med mindre andet er angivet, vil dine personlige data kun blive opbevaret, indtil formålet med indsamling og opbevaring ikke længere gælder. I henhold til dit samtykke kan data også opbevares længere, så længe du ikke tilbagekalder dit samtykke.

Opbevaring kan også finde sted, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre regler, som vi er underlagt. Behandlingen eller sletningen af ​​dataene vil også blive begrænset, hvis en opbevaringsperiode foreskrevet i de nævnte standarder udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af dataene til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

3. Brug af processor

Når vi udfører de tjenester, vi tilbyder, bruger vi eksterne tjenesteudbydere, som blandt andet også behandler dine personoplysninger udelukkende på vores vegne. Dette er f.eks. Dette er f.eks. tilfældet med udbydere af betalingstjenester, udbydere af opfyldelses- og forsendelsestjenester, udbydere af nyhedsbrevsforsendelser samt udbydere af CRM- og hostingtjenester. Vi har indgået aftaler om behandling af personoplysninger på vegne af alle sådanne databehandlere - i det omfang dette er påkrævet ved lov - i overensstemmelse med artikel 28 GDPR.

4. Overførsel til tredjelande

Medmindre andet er angivet, foregår al databehandling inden for EU- eller EØS-landene.

Databehandlinger, der udføres af tredjepartsudbydere uden for det nævnte geografiske område, kan foregå helt eller delvist i det respektive datterselskabs lande eller i overensstemmelse med de respektive databeskyttelsesbestemmelser.

En overførsel af personoplysninger uden for EU eller EØS sker udelukkende på grundlag af en beslutning om tilstrækkelighed fra Europa-Kommissionen eller i overensstemmelse med standardkontraktklausuler fra Europa-Kommissionen. En liste over de aktuelle afgørelser om tilstrækkelighed er tilgængelig på Europa-Kommissionens websted.

Oplysninger om EU-US Privacy Shield, og især oplysninger om en specifik virksomheds deltagelse, kan findes på webstedet for det amerikanske handelsministerium.

III. Databrug i generel form ved levering af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

Når du besøger vores hjemmeside, gemmer vi automatisk brugsrelaterede data om brugsprocessen. Dette omfatter især IP-adressen, de besøgte URL'er, opholdets længde, det anvendte operativsystem og browser og mængden af ​​overførte data.

Vi indsamler disse data for at sikre, at vores hjemmeside er tilgængelig for dig. Derudover bruges de til anonymt at analysere, lagre og evaluere brugeradfærd og til konstant at forbedre og videreudvikle tjenesten. Yderligere detaljer om de anvendte systemer kan findes i afsnittene om cookies og sociale medier nedenfor.

Vi gemmer kun din IP-adresse i logfilerne i en begrænset periode, i det omfang det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager.

Vores legitime interesse ligger også i de angivne formål, hvilket retfærdiggør databehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR.

IV. Databehandling til ordrer og ved oprettelse af brugerkonto

a. Afgivelse af en ordre

Du kan afgive en ordre som gæst på vores hjemmeside. I dette tilfælde indsamler vi følgende personlige data under bestillingsprocessen: fornavn, efternavn, e-mailadresse, leveringsadresse, faktureringsadresse (hvis forskellig), betalingsdata. Du kan give os yderligere oplysninger frivilligt.

Disse oplysninger er absolut nødvendige for at kunne gennemføre den købsaftale, der er indgået med dig, og den tilhørende kommunikation med dig. Hvis du ikke giver os disse data, kan vi desværre ikke indgå en kontrakt med dig.

Betalingsdata indsamles og opbevares ikke af os, men direkte af den betalingstjenesteudbyder, du har valgt til at udføre betalingen. Vi modtager kun information fra betalingstjenesteudbyderen om, hvorvidt betalingen lykkedes.

Grundlaget for behandlingen er artikel 6 (1) b) GDPR.

b. Kredittjek

For at kunne tilbyde dig Klarnas betalingsmuligheder, sender vi personlige data, såsom kontaktdata og ordredata, til Klarna. På den måde kan Klarna vurdere, om du kan bruge de betalingsmuligheder, der tilbydes via Klarna, og tilpasse betalingsmulighederne til dine behov. Du kan finde generel information om Klarna her. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet af Klarna i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesforskrifter og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesforskrifter .

c. Oprettelse af en brugerkonto

På vores hjemmeside har du mulighed for at oprette en brugerkonto for at afgive ordrer hurtigere og nemmere og for at gemme oplysninger om tidligere ordrer. Når vi registrerer en konto, indsamler vi følgende data: fornavn, efternavn, e-mailadresse og adgangskode. Vi har brug for disse data for at sikre, at brugerkontoen fungerer efter hensigten og kun kan tildeles dig.Indsamling og behandling af personoplysninger i denne sammenhæng er begrundet i den brugskontrakt, som vi indgår med dig. Hvis du ikke giver os disse data, kan vi desværre ikke oprette en kundekonto for dig.

Grundlaget for behandlingen er artikel 6 (1) b) GDPR.

v Dataoverførsel ved brug af evalueringsfunktionen

Integration af Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge er integreret på denne hjemmeside for at vise vores Trusted Shops-godkendelsesstempel og eventuelle indsamlede anmeldelser samt for at tilbyde Trusted Shops-produkter til købere efter en ordre.

Dette tjener til at beskytte vores altoverskyggende legitime interesser i optimal markedsføring ved at muliggøre sikker shopping i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra f GDPR. Trustbadge og de tjenester, der annonceres med det, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Trustbadge leveres som en del af en ordrebehandling af en CDN-udbyder (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH bruger også serviceudbydere fra USA. Der sikres et passende niveau af databeskyttelse. Yderligere information om databeskyttelse hos Trusted Shops GmbH kan findes i vores Privatlivspolitik.

Når Trustbadge kaldes op, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som også indeholder din IP-adresse, dato og tidspunkt for opkaldet, mængden af ​​overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet. Individuelle adgangsdata gemmes i en sikkerhedsdatabase til analyse af sikkerhedsproblemer. Logfilerne slettes automatisk senest 90 dage efter oprettelsen.

Yderligere personlige data overføres til Trusted Shops GmbH, hvis du beslutter dig for at bruge Trusted Shops-produkter efter at have gennemført en ordre eller allerede har registreret dig for at bruge dem. Den kontraktlige aftale mellem dig og Trusted Shops gælder. Til dette formål indsamles persondata automatisk fra ordredataene. Om du allerede er registreret som køber til produktbrug, kontrolleres automatisk ved hjælp af en neutral parameter, e-mailadressen hashed ved hjælp af en kryptologisk envejsfunktion. Inden den sendes, konverteres e-mailadressen til denne hashværdi, som Trusted Shops ikke kan dekryptere. Efter at have tjekket for et match, slettes parameteren automatisk.

Dette er nødvendigt for opfyldelsen af ​​vores og Trusted Shops' overordnede legitime interesser i leveringen af ​​køberbeskyttelsen knyttet til den specifikke ordre og transaktionsevalueringstjenesterne i overensstemmelse med artikel 6 (1) punktum 1 litra f GDPR. Yderligere detaljer, herunder indsigelser, kan findes i Trusted Shops databeskyttelseserklæring, der er linket ovenfor, og i Trustbadge.

Grundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR.

VI. Dataoverførsel ved brug af kontaktformularen

Hvis du skriver til os ved hjælp af kontaktformularen på vores hjemmeside, vil vi modtage de personlige data, som du frivilligt giver os, dvs. navn, e-mailadresse, indholdet af beskeden. Vi bruger kun disse data til at svare på din kontakt. Der finder ingen yderligere behandling sted. Hvis du ikke giver os disse data, vil vi desværre ikke kunne behandle din anmodning.

Grundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b), GDPR.

VII. Google Maps

På vores hjemmeside bruger vi Google Maps til den visuelle repræsentation af geografisk information.Google Maps er et tilbud fra Google Ireland Limited, et selskab, der er stiftet og drives i henhold til irsk lov med dets registrerede kontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (wwwgoogle.de [http://www.google.de]). Dette tjener til at beskytte vores altoverskyggende legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud og let tilgængelighed af vores lokationer i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f) GDPR.

Når du bruger Google Maps, transmitterer eller behandler Google data om brugen af ​​Maps-funktionerne af besøgende på webstedet, hvilket især kan omfatte IP-adresse og lokationsdata. Vi har ingen indflydelse på denne databehandling. I det omfang oplysninger overføres til Googles servere i USA og opbevares der, er den amerikanske virksomhed Google LLC certificeret under EU-US Privacy Shield. Et aktuelt certifikat kan ses her [https://www.privacyshield.gov/list].

For at deaktivere Google Maps-tjenesten og dermed forhindre dataoverførsel til Google, skal du deaktivere Java Script-funktionen i din browser. I dette tilfælde kan Google Maps ikke bruges eller kun i begrænset omfang.

Yderligere oplysninger om Googles databehandling kan findes i Googles privatlivspolitik [https://www.google.com/privacypolicy.html]. Betingelserne for brug for Google Maps [https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html] indeholder detaljerede oplysninger om korttjenesten.

Databehandling er baseret på en aftale mellem fælles dataansvarlige i henhold til artikel 26 GDPR, som du kan se her [https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/].

VIII. Brug af cookies og andre trackere

a) Beskrivelse og omfang af databehandling

For at gøre det attraktivt at besøge vores hjemmeside og for at muliggøre brugen af ​​visse funktioner, bruger vi såkaldte cookies på forskellige sider. Disse er små tekstfiler, der er gemt på din slutenhed. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes efter afslutningen af ​​browsersessionen, det vil sige efter lukning af din browser (såkaldte sessionscookies). Andre cookies forbliver på din slutenhed og gør det muligt for os eller vores partnervirksomheder at genkende din browser ved dit næste besøg (vedvarende cookies).

Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstillingen af ​​cookies og individuelt beslutte, om du vil acceptere dem eller udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt. Du kan også til enhver tid slette cookies manuelt fra din slutenhed.

Hvis cookies ikke accepteres, kan funktionaliteten af ​​vores hjemmeside være begrænset.

Vi sætter cookies i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c) GDPR, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, og i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR , for at overholde vores overordnede legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud inden for rammerne af en interesseafvejning.

Andre cookies, der giver os mulighed for at overvåge og evaluere brugeradfærd til markedsanalyseformål, sættes kun, hvis du har givet os dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. Disse er tredjepartscookies, der bruges, når du bruger vores tjenester. Se venligst de følgende afsnit for detaljer.

GOOGLE ANALYTICS

Vi arbejder med "Google Analytics". Dette er en webanalysetjeneste leveret af Google Inc.De oplysninger, der genereres af Google Analytics-cookien om din brug af vores hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der IP-anonymisering er aktiveret på vores hjemmeside, således at Google-brugernes IP-adresse er indenfor tidligere forkortet med medlemslande i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den uforkortede IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vores vegne vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at give os andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive flettet sammen med andre Google-data. Du kan forhindre lagring af cookies ved at foretage en tilsvarende indstilling i din browsersoftware; vi vil dog gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke er i stand til at bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i deres fulde omfang. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data ved at installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt under følgende link: http://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativt kan du klikke på følgende link: Deaktiver Google Analytics. Der sættes derefter en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside.

For mere information om, hvordan Google håndterer personlige data, henvises til Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

GOOGLE ADWORDS KONVERTERING

Vi bruger Google AdWords til at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud på eksterne websteder. I forhold til annoncekampagnedataene kan vi afgøre, hvor succesfulde de enkelte annoncetiltag er. Vi er interesserede i at vise dig annoncer, der er af interesse for dig, i at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og i at opnå en retfærdig beregning af annonceringsomkostninger.

Disse reklamemedier leveres af Google via såkaldte "annonceservere". For at gøre dette bruger vi ad server cookies, som kan bruges til at måle visse parametre til at måle succes, såsom visning af annoncer eller klik fra brugere. Hvis du tilgår vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmer Google Adwords en cookie på din pc. Disse cookies udløber normalt efter 30 dage og er ikke beregnet til at identificere dig personligt. For denne cookie er det unikke cookie-id, antal annoncevisninger pr. placering (frekvens), sidste visning (relevant for konverteringer efter visning) og fravalgsoplysninger (markering af, at brugeren ikke ønsker at blive adresseret mere) gemt.

Disse cookies gør det muligt for Google at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger bestemte sider på en Adwords-kundes hjemmeside, og den cookie, der er gemt på deres computer, endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden genkende, at brugeren klikkede på annoncen og blev omdirigeret til denne side. Hver Adwords-kunde får tildelt en anden cookie. Det betyder, at cookies ikke kan spores via Adwords-kunders hjemmesider. Vi selv indsamler eller behandler ingen personoplysninger i de nævnte reklameforanstaltninger. Vi modtager kun statistiske evalueringer fra Google.Baseret på disse evalueringer kan vi se, hvilke af de anvendte annonceringsforanstaltninger der er særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data fra brugen af ​​reklamematerialet, især kan vi ikke identificere brugerne ud fra disse oplysninger.

På grund af de anvendte marketingværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre brug af de data, som indsamles af Google ved brugen af ​​dette værktøj, og informerer dig derfor i henhold til vores viden: Ved at integrere AdWords-konvertering modtager Google oplysningerne om, at du har tilgået den relevante del af vores hjemmeside set eller klikket på en af ​​vores annoncer. Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google tildele besøget til din konto. Selvom du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen finder ud af og gemmer din IP-adresse.

Du kan forhindre deltagelse i denne sporingsproces på forskellige måder: a) ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed, især undertrykkelsen af ​​tredjepartscookies betyder, at du ikke vil modtage nogen annoncer fra tredjepartsudbydere; b) ved at deaktivere cookies til konverteringssporing ved at indstille din browser, så cookies fra domænet "www.googleadservices.com" blokeres, https://www.google.de/settings/ads, hvorved denne indstilling slettes, når du sletter din cookies; c) ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra de udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "Om annoncer" via linket http://www.aboutads.info/choices, hvorved denne indstilling slettes, hvis du sletter din cookies; d) ved permanent deaktivering i din browser Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under linket http://www.google.com/settings/ads/ plugin. Vi vil gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke er i stand til at bruge alle funktionerne i dette tilbud i deres fulde omfang.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Google her: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html.

GOOGLE REMARKETING

Google Ads er et tilbud fra Google Ireland Limited, et selskab, der er stiftet og opererer i henhold til irsk lov med registreret kontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de [http://www.google. .de ]).

Som beskrevet ovenfor bruger vi Google Ads til at annoncere for vores tilbud i Googles søgeresultater og på tredjepartswebsteder. Hvis du har givet os dit samtykke til dette i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra a GDPR, vil den såkaldte remarketing-cookie blive sat af Google, når du besøger vores hjemmeside, som automatisk sendes med et pseudonymt cookie-id og baseret på de data, du giver, muliggør besøgte websteder interessebaseret annoncering. Efter afslutningen af ​​vores brug af Google Ads Remarketing, slettes de data, der indsamles i denne sammenhæng.

Enhver yderligere databehandling vil kun finde sted, hvis du har givet dit samtykke til, at Google linker din web- og appbrowserhistorik til din Google-konto og bruger oplysninger fra din Google-konto til at tilpasse annoncer, der ser dem på nettet. I dette tilfælde, hvis du er logget ind på Google, mens du besøger vores hjemmeside, vil Google bruge dine data sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder. For at gøre dette vil Google midlertidigt knytte dine personlige data til Google Analytics-data for at danne målgrupper.

For så vidt information overføres til Google-servere i USA og opbevares der, er den amerikanske virksomhed Google LLC certificeret under EU-US Privacy Shield. Et aktuelt certifikat kan findes her [https://www.privacyshield.gov /liste ] kan ses. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at deaktivere remarketingcookien via dette link [https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl]. Du kan også få mere at vide om indstilling af cookies og foretage indstillinger herfor hos Digital Advertising Alliance [https://www.aboutads.info/].

RETARGETING FOR BRUGERDEFINERET FACEBOOK MUSIKKER

Vi bruger også Facebook Inc.s remarketingfunktion "Custom Audiences" ("Facebook") på vores hjemmeside. Som følge heraf kan brugere af hjemmesiden få vist interessebaserede annoncer ("Facebook-annoncer"), når de besøger det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der også bruger processen. Vi er interesserede i at vise dig annoncer, der er af interesse for dig, for at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig.

På grund af de anvendte marketingværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Facebook-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre brug af de data indsamlet af Facebook gennem brugen af ​​dette værktøj og informerer dig derfor i henhold til vores viden: Ved at integrere Facebook Custom Audiences modtager Facebook informationen om, at du har besøgt de tilsvarende vores hjemmeside gik ind på vores hjemmeside eller klikkede på en af ​​vores annoncer. Hvis du er tilmeldt en Facebook-tjeneste, kan Facebook tildele besøget til din konto. Selvom du ikke er registreret hos Facebook eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen finder ud af og gemmer din IP-adresse og andre identifikatorer.

Funktionen "Facebook Custom Audiences" kan deaktiveres via dette link og for loggede brugere på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Retsgrundlaget for behandlingen af ​​dine data er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Yderligere information om Facebooks databehandling kan findes på https://www.facebook.com/about/privacy.

HOTJAR

Hotjar er et tilbud fra Hotjar ltd., niveau 2, St. Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta. Vi bruger denne service til bedre at forstå vores brugeres behov og for at optimere tilbuddet på denne hjemmeside. Denne teknologi giver os en bedre forståelse af vores brugeres oplevelser (f.eks. hvor meget tid brugerne bruger på hvilke sider, hvilke links de klikker på, hvad de kan lide og ikke lide osv.), og det hjælper os med at skræddersy vores tilbud til vores brugeres feedback. Denne tjeneste bruger cookies og andre teknologier til at indsamle oplysninger om adfærden hos vores brugere og deres enheder (især enhedens IP-adresse (er kun registreret og gemt i anonym form), skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer) , oplysninger om anvendt browser, placering (kun land), foretrukket sprog, der bruges til at se vores hjemmeside). Disse oplysninger gemmes i en pseudonymiseret brugerprofil. Oplysningerne bliver hverken brugt af tjenesten selv eller af os til at identificere individuelle brugere eller fusioneret med andre data om individuelle brugere. For mere information, se Hotjars privatlivspolitik: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Du kan gøre indsigelse mod lagringen af ​​en brugerprofil og oplysninger om dit besøg på vores websted af disse tjenester, samt indstillingen af ​​sporingscookies på andre websteder via disse links:

https://wwwhotjar.com/legal/compliance/opt-out

INTERCOM

Intercom er en tjeneste fra R&D Unlimited Company, 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen's Green, Dublin (Irland). Gennem intercom-tjenesten tilbyder vi brugere på vores hjemmeside mulighed for at kommunikere direkte med os via en chatfunktion. Hvis du bruger chatfunktionen, indsamler Intercom data fra dig (især IP-adresse) på vores vegne for at kunne genkende dig som en individuel bruger på vores hjemmeside. Sporing på tværs af websteder finder ikke sted. Det er heller ikke muligt for os eller Intercom at bestemme din identitet baseret på IP-adressen eller den unikke identifikator udstedt af Intercom.

For mere information om Intercoms håndtering af persondata henvises til den relevante databeskyttelseserklæring: https://www.intercom.com/legal/privacy#personal-data-collected -ved -intercom

Grundlaget for behandlingen er Artikel 6 Stk. 1 Litra b) GDPR, hvis behandlingen af ​​personoplysninger, der foregår via Intercom, sker inden for rammerne af opfyldelsen af ​​kontrakten.

Grundlaget for behandlingen er dog artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR, hvis behandlingen af ​​personoplysninger, der foregår via intercom, ikke er for opfyldelse af kontrakten, men til beskyttelse af vores legitime interesser i tilbyder dig en funktionel og tiltalende hjemmeside, og du kan tilbyde en enkel og direkte måde at kontakte os på.

TALKABEL

Talkable er en service fra Curebit Inc., 2370 Market St, Suite 103 San Francisco, CA 94114, USA. Vi tilbyder dig muligheden for at modtage fordele og rabatter til gengæld for din anbefaling. Til dette formål indsamler vi dit navn og din e-mailadresse via Talkable. Hvis du logger ind med din eksisterende Facebook- eller Google-konto, henter vi disse data fra de tilsvarende konti. Talkable behandler disse data på vores vegne for at sikre implementeringen af ​​anbefalingskampagnerne og for at give os information om effekten af ​​samme. For mere information om, hvordan Talkable håndterer personlige data, se Curebits privatlivspolitik: https://www.talkable.com/privacy

b) Varighed af opbevaring, mulighed for indsigelse og fjernelse

Cookies gemmes på brugerens computer og overføres til vores side. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af ​​cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse transmissionen af ​​cookies. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies er deaktiveret for vores hjemmeside, er det muligvis ikke længere muligt at bruge alle hjemmesidens funktioner i deres fulde omfang.

IX. Nyhedsbrev

Du kan registrere dig for at modtage vores nyhedsbrev ved at indtaste din e-mailadresse i den medfølgende maske. Du kan også oplyse dit for- og efternavn, køn og bopæl på frivillig basis. Du vil derefter modtage en automatisk bekræftelses-e-mail med et link til den angivne adresse. Registreringsprocessen er først færdig, når du tilgår dette link.

Hvis du giver samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, vil vi bruge din e-mailadresse til at sende annoncer og tilbud af interesse for dig om vores egne tjenester og partnervirksomheders tjenester. Derudover kan vi spore, hvor ofte en specifik nyhedsbrevsmeddelelse åbnes og meddelelserne indeholdt deri links blev klikket på. For at opnå dette indsamler vi oplysninger om tidspunktet for hentning, IP-adresse, browsertype og operativsystem. Dette gør os i stand til bedre at vurdere, hvilke af vores produkter du er mest interesseret i, og at tilpasse og forbedre vores tilbud i overensstemmelse hermed. Dataene videregives ikke til tredjemand.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage nyhedsbreve tilbage uden at angive grunde ved at sende os en besked til kontaktoplysningerne nævnt under "Kontakt" eller "Imprint", eller ved at følge instruktionerne i hvert nyhedsbrev for tilbagekaldelse af samtykke følg.

Vi vil informere dig om retten til at gøre indsigelse, når e-mailadressen er indsamlet og i det respektive nyhedsbrev.

X. Plugins til sociale medier

Vi bruger plugins til sociale medier fra forskellige udbydere på vores hjemmeside for at forbedre vores tilbud og gøre det mere attraktivt for dig. Grundlaget for den tilhørende behandling af personoplysninger er derfor artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR.

Vi bruger i øjeblikket følgende plug-ins til sociale medier:

Facebook, LinkedIn, Instagram

Vi bruger den såkaldte Shariff-løsning. Det betyder, at når du besøger vores side, videregives ingen personlige data i første omgang til udbyderne af plug-ins. Du kan identificere udbyderen af ​​plug-in'et ved at markere boksen over initialerne eller logoet. Vi giver dig mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af ​​plug-in'et via knappen. Kun hvis du klikker på det markerede felt og derved aktiverer det, vil plug-in-udbyderen blive informeret om, at du har tilgået den tilsvarende hjemmeside for vores online-tilbud. Hertil kommer den under III. data, der henvises til i denne erklæring. For Facebooks vedkommende anonymiseres IP-adressen ifølge den respektive udbyder i Tyskland umiddelbart efter indsamlingen. Ved at aktivere plug-in'et overføres dine personlige data derfor til den respektive plug-in-udbyder og opbevares der (for amerikanske udbydere i USA). Da plug-in-udbyderen indsamler data især via cookies, anbefaler vi, at du sletter alle cookies via sikkerhedsindstillingerne i din browser, før du klikker på den nedtonede boks.

Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlingsprocedurer, og vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af dataindsamlingen, formålene med behandlingen, opbevaringsperioderne. Vi har heller ingen oplysninger om sletning af de indsamlede data af plug-in-udbyderen.

Plug-in-udbyderen gemmer de indsamlede data om dig som brugsprofiler og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af sin hjemmeside. En sådan evaluering udføres især (også for brugere, der ikke er logget ind) for at vise behovsbaseret annoncering og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af ​​disse brugerprofiler, hvorved du skal kontakte den respektive plug-in-udbyder for at udøve denne ret. Med plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger.

Dataene videregives, uanset om du har en konto hos plug-in-udbyderen og er logget ind der Hvis du er logget ind hos plug-in-udbyderen, vil de data vi indsamler blive sendt direkte til dit plug-in -in udbyder. Udbyder tildelt eksisterende konto. Hvis du trykker på den aktiverede knap og f.eks. B. link siden, gemmer plug-in-udbyderen også disse oplysninger på din brugerkonto og deler dem offentligt med dine kontakter. Vi anbefaler, at du logger ud regelmæssigt efter brug af et socialt netværk, men især inden du aktiverer knappen, da du på den måde kan undgå at blive tilknyttet din profil hos plug-in-udbyderen.

Formålet og omfanget af dataindsamlingen og udbydernes videre behandling og brug af dataene på deres hjemmesider samt en kontaktmulighed og dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i databeskyttelsesoplysningerne af udbyderne.

https://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XI. Dine rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du den registrerede i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder i forhold til den ansvarlige:

Ret til information - Du har ret til at anmode om oplysninger om de personoplysninger, der behandles eller opbevares af os.

Ret til berigtigelse - Du har ret til at anmode os om at rette eller supplere ukorrekte eller ufuldstændige data om dig.

Ret til sletning - Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine data under visse omstændigheder.

Ret til begrænsning af behandlingen - Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af ​​dine data under visse omstændigheder.

Ret til at gøre indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger under visse omstændigheder.

Ret til dataportabilitet - Du har ret til at anmode om, at vi overfører eller videregiver dine personoplysninger til en anden dataansvarlig eller til dig under visse omstændigheder.

Din ret til at klage - Du kan også indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Hvis personoplysningerne om dig behandles med henblik på at drive direkte reklame, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger med henblik på sådan annoncering uden at angive grunde; dette gælder også for profilering i det omfang, det er forbundet med sådan direkte reklame.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til disse formål.

XII. Ændringer i denne privatlivspolitik

På grund af internettets dynamiske udvikling udvikles nye teknologier og muligheder konstant. For at vi også kan lade dig nyde godt af disse muligheder og teknologier, forbeholder vi os retten til at ændre denne databeskyttelseserklæring for fremtiden, når vi introducerer nye eller yderligere tjenester eller ved ændring eller udvidelse af eksisterende tjenester eller serviceelementer.

I det omfang ændringen af ​​databeskyttelseserklæringen kun påvirker brugen af ​​data generelt og/eller brugen af ​​data til ordrer og ikke også brugen af ​​data i forbindelse med en brugerkonto, gælder den nye databeskyttelseserklæring fra datoen for opdateringen på hjemmesiden.

En ændring af databeskyttelseserklæringen, som vedrører brugen af ​​de data, der allerede er indsamlet og gemt til udsendelse af nyhedsbreve, vil kun ske, hvis dette er rimeligt for dig, hvis og i det omfang ændringer i databeskyttelseserklæringen vedrører til brug af de allerede indsamlede data og modtagelse af data brugt til udsendelse af nyhedsbreve, giver vi dig besked i god tid via e-mail, på vores hjemmeside eller i anden form. Hvis der ikke gøres indsigelse inden for den angivne frist, anses den ændrede databeskyttelseserklæring for at være accepteret af dig. Vi vil informere dig om din ret til at gøre indsigelse og vigtigheden af ​​indsigelsesfristen i meddelelsen.

.