Spring til indhold

Land

Sprog

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Servicevilkår

1. Omfang

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle ordrer via vores online shop. Vores online shop henvender sig udelukkende til forbrugere. En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. Iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et interessentskab med retsevne, der ved indgåelse af en retshandel handler i udøvelsen af ​​deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

2. Indgåelse af kontrakt, brugerkonto, kontraktpartner

Ved at placere produkterne i onlineshoppen giver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt for disse varer. Du kan i første omgang lægge vores produkter i indkøbskurven helt uforpligtende og til enhver tid rette dine indtastninger, inden du sender din bindende ordre ved at bruge de korrektionshjælpemidler, der er leveret og forklaret i bestillingsprocessen.

For at afgive ordrer er det ikke nødvendigt at oprette en brugerkonto. Hvis du alligevel opretter en konto, skal du angive følgende oplysninger: navn, efternavn, e-mailadresse, faktureringsadresse, adgangskode. Mere information om, hvordan vi håndterer personlige data, kan findes i vores privatlivspolitik.

I indkøbskurvområdet har du mulighed for at kontrollere dit valg og ændre det om nødvendigt.

For at gennemføre købet skal du acceptere disse vilkår og betingelser og afgive ordren ved hjælp af den passende mærkede knap. Ved at gøre det accepterer du bindende vores tilbud om at indgå en kontrakt. Du vil derefter modtage en automatisk
via e-mail

Bekræftelse af modtagelse, hvori ordren er opført igen: denne meddelelse er en bekræftelse på, at vi har modtaget din ordre, og at der er indgået en kontrakt med Beyond Drinks GmbH. I samme e-mail eller i en separat e-mail, men senest ved levering af varerne, vil kontraktteksten (bestående af ordren, generelle betingelser og ordrebekræftelse) blive sendt til dig på en varigt medium (e-mail eller papirudskrift) (bekræftelse af kontrakt).


Ved indgåelse af kontrakter via vores netbutik har du som forbruger en lovbestemt fortrydelsesret. Du kan finde ud af mere om dette i afbestillingspolitikken under disse generelle vilkår og betingelser.

3. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

Det sprog, der er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten, er tysk.

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig ordredata og vores vilkår og betingelser i tekstform. Af sikkerhedsmæssige årsager er kontraktteksten ikke længere tilgængelig via internettet.

4. Leveringsbetingelser

Udover de angivne produktpriser er der også forsendelsesomkostninger. Du kan finde ud af mere om størrelsen af ​​forsendelsesomkostninger under Forsendelsesomkostninger. Du vil finde ud af de forsendelsesomkostninger, der er påløbet for din ordre i løbet af bestillingsprocessen, før den bindende afgivelse af ordren.

Vi leverer kun med post. Desværre er selvafhentning af produktet ikke mulig. Eventuelle leveringsbegrænsninger vises på den respektive produktside eller under bestillingsprocessen.

5. betaling

De tilgængelige betalingsmetoder i vores butik er forklaret på hjemmesiden og under bestillingsprocessen. Under visse omstændigheder kunne individuelle betalingsmetoder kun tillades for bestemte produkter eller fra en vis minimumsordreværdi. Detaljer kan findes på hjemmesiden eller under bestillingsprocessen.

Købsprisen forfalder normalt umiddelbart efter indgåelse af kontrakten


6. Garanti og ansvar

Den lovbestemte ret til ansvar for mangler gælder for varer.
Erstatningskrav er udelukket. Udelukket fra dette er erstatningskrav som følge af skade på liv, lemmer, helbred eller fra brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser (kardinalforpligtelser) samt ansvar for andre skader baseret på et forsætligt eller groft uagtsomt brud på pligten fra os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse er nødvendig for at nå formålet med kontrakten.

I tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er vi kun ansvarlige for den kontraktmæssigt typiske forudsigelige skade, hvis denne er forårsaget blot ved uagtsomhed, medmindre der er tale om erstatningskrav som følge af skade på liv, lemmer eller sundhed.

Ovenstående begrænsninger gælder også for vores juridiske repræsentanter og stedfortrædere, hvis krav gøres direkte gældende mod dem. Bestemmelserne i produktansvarsloven forbliver upåvirket.

7. Tvisteløsning

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde her [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Vi er villige til at deltage i en udenretslig voldgiftsprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn. Ansvarlig er den generelle forbrugervoldgiftsnævn (fra 1. januar 2020: den universelle voldgiftsnævn) i Center for Voldgift e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www. Verbraucher-schlichter.de [https://www. Verbraucher -schlichter.de] .

8. Afsluttende bestemmelser

Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gælder for kontrakter indgået via vores butik, undtagen FN's salgskonvention. De lovbestemmelser, der begrænser lovvalget og anvendeligheden af ​​ufravigelige bestemmelser, især dem i den stat, hvor du som forbruger har dit sædvanlige opholdssted, forbliver upåvirket.


Aftalen forbliver bindende i sine resterende dele, selvom individuelle punkter er juridisk ineffektive. I stedet for de ineffektive punkter gælder de eventuelle lovbestemmelser. I det omfang dette ville udgøre urimelige vanskeligheder for en af ​​de kontraherende parter, bliver kontrakten som helhed ineffektiv.
.