Hoppa till innehållet

Land

Varukorg

Din varukorg är tom

Användarvillkor

1. Omfattning

Följande villkor gäller för alla beställningar via vår onlinebutik. Vår onlinebutik vänder sig uteslutande till konsumenter. En konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. Entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller egenföretagare yrkesverksamhet.

2. Ingående av kontrakt, användarkonto, avtalspartner

Genom att placera produkterna i onlinebutiken ger vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal för dessa varor. Du kan initialt lägga våra produkter i kundvagnen utan förpliktelser och korrigera dina uppgifter när som helst innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras i beställningsprocessen.
För att göra beställningar är det inte nödvändigt att skapa ett användarkonto. Om du ändå skapar ett konto måste du lämna följande information: namn, efternamn, e-postadress, faktureringsadress, lösenord. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår integritetspolicy.
I varukorgsområdet har du möjlighet att kontrollera ditt val och ändra det vid behov.
För att slutföra köpet måste du acceptera dessa villkor och göra beställningen med hjälp av den lämpligt märkta knappen. Genom att göra det accepterar du bindande vårt erbjudande att ingå ett avtal. Du kommer då att få en automatisk
via e-post
Mottagningsbevis, där beställningen återfinns: detta meddelande är en bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning och att ett avtal har slutits med Beyond Drinks GmbH. I samma e-postmeddelande eller i ett separat e-postmeddelande, men senast vid leverans av varorna, skickas kontraktstexten (bestående av beställningen, allmänna villkor och orderbekräftelse) till dig på en varaktigt medium (e-post eller pappersutskrift) (bekräftelse av kontrakt).
Vid ingående av avtal via vår webbutik har du som konsument lagstadgad ångerrätt. Du kan ta reda på mer om detta i avbokningspolicyn nedanför dessa allmänna villkor.

3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring

Det språk som är tillgängligt för ingående av avtalet är tyska.
Vi sparar kontraktstexten och skickar dig beställningsdata och våra villkor i textform. Av säkerhetsskäl är kontraktstexten inte längre tillgänglig via Internet.

4. Leveransvillkor

Utöver de angivna produktpriserna tillkommer även fraktkostnader. Du kan ta reda på mer om fraktkostnaderna under Fraktkostnader. Du kommer att få reda på fraktkostnaderna för din beställning under beställningsprocessen innan den bindande inlämnandet av beställningen.
Vi levererar endast med post. Tyvärr är en egen insamling av produkten inte möjlig. Eventuella leveransbegränsningar visas på respektive produktsida eller under beställningsprocessen.

5. Betalning

Betalningsmetoderna som finns tillgängliga i vår butik förklaras på hemsidan och under beställningsprocessen. Under vissa omständigheter kunde individuella betalningsmetoder endast tillåtas för vissa produkter eller från ett visst lägsta beställningsvärde.Detaljer om detta finns på hemsidan eller under beställningsprocessen

Köpepriset förfaller i allmänhet omedelbart efter att avtalet ingåtts.

6. Garanti och ansvar

Den lagstadgade rätten till ansvar för fel gäller för varor.

Anspråk på skadestånd är uteslutna. Undantagna från detta är skadeståndsanspråk till följd av skada på liv, lem, hälsa eller från brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser) samt ansvar för andra skador baserat på ett avsiktligt eller grovt oaktsamt pliktbrott av oss, vår juridiska företrädare eller ställföreträdare. Väsentliga avtalsförpliktelser är de vars fullgörande är nödvändigt för att uppnå syftet med avtalet.
Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är vi endast ansvariga för den avtalsmässigt typiska, förutsebara skadan om denna bara har orsakats av oaktsamhet, såvida det inte är fråga om skadeståndsanspråk till följd av skada på liv, lem eller hälsa.
Ovanstående begränsningar gäller även våra juridiska ombud och ställföreträdare om anspråk görs direkt mot dem. Bestämmelserna i produktansvarslagen förblir opåverkade.

7. Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS), som du hittar här [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Vi är villiga att delta i ett skiljeförfarande utanför domstol inför en konsumentskiljenämnd. Ansvarig är den allmänna skiljenämnden för konsumenter (från 1 januari 2020: den universella skiljenämnden) vid Center for Arbitration eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de [https://www. Verbraucher -schlichter.de] .

8. Slutbestämmelser

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig på avtal som ingås via vår butik, exklusive FN:s försäljningskonvention. De lagstadgade bestämmelserna som begränsar lagvalet och tillämpligheten av tvingande bestämmelser, särskilt de i den stat där du som konsument har din vanliga vistelseort, förblir opåverkade.

Kontraktet förblir bindande i sina återstående delar även om enskilda punkter är juridiskt ineffektiva. I stället för de ineffektiva punkterna gäller eventuella lagbestämmelser. I den mån detta skulle innebära orimliga svårigheter för en av avtalsparterna, blir avtalet som helhet ineffektivt.
.