Hoppa till innehållet

Land

Varukorg

Din varukorg är tom

Dataskydd

Jag Ansvarig, omfattning

Ansvarig i den mening som avses i relevanta dataskyddsbestämmelser är Beyond Drinks GmbH (hädanefter kallad "leverantör"). För detaljer om kallelseadress och representationsbefogenheter, vänligen hänvisa till imprinten.

För oss har skyddet av personuppgifter högsta prioritet. Vi vill därför informera dig vid denna tidpunkt om vilka uppgifter vi samlar in när och hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna dataskyddsförklaring beskriver insamling och användning av personuppgifter när du besöker och använder vår webbplats www.laoridrinks.com (hädanefter: "webbplats").

II. Allmän information om databehandling

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

Vi behandlar endast våra användares personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats och för att utföra de tjänster vi erbjuder. Behandlingen av våra användares personuppgifter sker regelbundet endast med användarens samtycke eller på grundval av andra lagbestämmelser som tillåter databehandling.

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden utan att ange skäl.

Vi behandlar även personuppgifter för statistiska och marknadsanalysändamål. Statistik om till exempel bransch, plats, marknadsområde för besökarna på webbplatsen skapas och utvärderas i anonym form. Du kan hitta information om detta i de relevanta avsnitten i denna dataskyddsdeklaration.

Ytterligare dataskyddsinformation kan gälla för speciella tjänster (t.ex. att skicka nyhetsbrev). Vi kommer att informera dig om detta i början av användningsprocessen för respektive tjänst.

2. Dataradering och lagringstid

I grund och botten och om inget annat anges kommer dina personuppgifter endast att lagras tills syftet med insamling och lagring inte längre gäller. Enligt ditt samtycke kan uppgifter även lagras längre så länge du inte återkallar ditt samtycke.

Lagring kan också ske om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i EU-förordningar, lagar eller andra förordningar som vi lyder under. Behandlingen eller raderingen av uppgifterna begränsas också om en lagringstid som föreskrivs av nämnda standarder löper ut, om det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för ingående eller fullgörande av ett avtal.

3. Användning av processor

När vi utför de tjänster vi erbjuder använder vi externa tjänsteleverantörer som bland annat även behandlar dina personuppgifter uteslutande för vår räkning. Detta är t.ex. Detta är till exempel fallet med leverantörer av betaltjänster, leverantörer av uppfyllelse- och frakttjänster, leverantörer av nyhetsbrevsfrakttjänster, såväl som med CRM- och värdtjänstleverantörer. Vi har slutit avtal om behandling av personuppgifter på uppdrag av alla sådana processorer - i den mån detta krävs enligt lag - i enlighet med artikel 28 GDPR.

4. Överföring till tredje land

Om inget annat anges sker all databehandling inom EU- eller EES-länderna.

Databehandling som utförs av tredjepartsleverantörer som är belägna utanför det geografiska området som nämns kan ske helt eller delvis i respektive dotterbolags länder eller i enlighet med respektive dataskyddsbestämmelser.

En överföring av personuppgifter utanför EU eller EES sker uteslutande på grundval av ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen, eller i enlighet med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. En lista över aktuella adekvathetsbeslut finns tillgänglig på Europeiska kommissionens webbplats.

Information om EU-US Privacy Shield, och i synnerhet information om ett specifikt företags deltagande, finns på webbplatsen för det amerikanska handelsdepartementet.

III. Dataanvändning i allmän form när du tillhandahåller webbplatsen och skapar loggfiler

När du besöker vår webbplats sparar vi automatiskt användningsrelaterad information om användningsprocessen. Detta inkluderar särskilt IP-adressen, de besökta webbadresserna, vistelsens längd, operativsystemet och webbläsaren som används och mängden överförd data.

Vi samlar in dessa uppgifter för att säkerställa att vår webbplats är tillgänglig för dig. Dessutom används de för att anonymt analysera, lagra och utvärdera användarbeteende och för att ständigt förbättra och vidareutveckla tjänsten. Ytterligare information om de system som används finns i avsnitten om cookies och sociala medier nedan.

Vi lagrar endast din IP-adress i loggfilerna under en begränsad tidsperiod, i den mån detta är nödvändigt av säkerhetsskäl.

Vårt legitima intresse ligger också i de angivna ändamålen, vilket motiverar databehandling i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit f) GDPR.

IV. Databehandling för beställningar och vid skapande av användarkonto

a. Göra en beställning

Du kan lägga en beställning som gäst på vår hemsida. I detta fall samlar vi in ​​följande personuppgifter under beställningsprocessen: förnamn, efternamn, e-postadress, leveransadress, faktureringsadress (om annan), betalningsdata. Du kan ge oss ytterligare information frivilligt.

Denna information är absolut nödvändig för att genomföra köpeavtalet som ingåtts med dig och den tillhörande kommunikationen med dig. Tyvärr, om du inte förser oss med dessa uppgifter, kan vi inte ingå ett avtal med dig.

Betalningsdata samlas inte in och lagras av oss, utan direkt av den betaltjänstleverantör du har valt för att utföra betalningen. Vi får endast information från betaltjänstleverantören om huruvida betalningen lyckades.

Grunden för behandlingen är artikel 6 (1) b) GDPR.

b. Kreditupplysning

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ kommer vi att överföra personuppgifter, såsom kontaktdata och orderdata, till Klarna. På så sätt kan Klarna bedöma om du kan använda de betalningsalternativ som erbjuds via Klarna och anpassa betalningsalternativen efter dina behov. Du kan hitta allmän information om Klarna här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser.

c. Skapande av ett användarkonto

På vår webbplats har du möjlighet att skapa ett användarkonto för att göra beställningar snabbare och enklare och för att spara information om tidigare beställningar. När vi registrerar ett konto samlar vi in ​​följande uppgifter: förnamn, efternamn, e-postadress och lösenord. Vi behöver dessa uppgifter för att säkerställa att användarkontot fungerar som avsett och endast kan tilldelas dig.Insamling och behandling av personuppgifter i detta sammanhang motiveras av det användningsavtal som vi ingår med dig. Om du inte förser oss med dessa uppgifter kommer vi tyvärr inte att kunna skapa ett kundkonto åt dig.

Grunden för behandlingen är artikel 6 (1) b) GDPR.

v. Dataöverföring vid användning av utvärderingsfunktionen

Integration av Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge är integrerat på den här webbplatsen för att visa vår Trusted Shops godkännandestämpel och alla insamlade recensioner, samt för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köpare efter att en beställning har gjorts.

Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen av optimal marknadsföring genom att möjliggöra säker shopping i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. Trustbadge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Trustbadge tillhandahålls som en del av en orderhantering av en CDN-leverantör (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH använder även tjänsteleverantörer från USA. En lämplig nivå av dataskydd säkerställs. Ytterligare information om dataskydd hos Trusted Shops GmbH finns i vår Sekretesspolicy.

När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som även innehåller din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet. Individuell åtkomstdata lagras i en säkerhetsdatabas för analys av säkerhetsfrågor. Loggfilerna raderas automatiskt senast 90 dagar efter att de skapats.

Ytterligare personuppgifter överförs till Trusted Shops GmbH om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter efter att ha slutfört en beställning eller redan har registrerat dig för att använda dem. Det avtalsmässiga avtalet som gjorts mellan dig och Trusted Shops gäller. För detta ändamål samlas personuppgifter automatiskt in från beställningsdata. Om du redan är registrerad som köpare för produktanvändning kontrolleras automatiskt med hjälp av en neutral parameter, e-postadressen hashas med en kryptologisk enkelriktad funktion. Innan den skickas omvandlas e-postadressen till detta hashvärde, som Trusted Shops inte kan dekryptera. Efter att ha kontrollerat en matchning raderas parametern automatiskt.

Detta är nödvändigt för att uppfylla våra och Trusted Shops överordnade legitima intressen i tillhandahållandet av köparskyddet kopplat till den specifika beställningen och transaktionsutvärderingstjänsterna i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. Ytterligare detaljer, inklusive invändningar, finns i Trusted Shops dataskyddsdeklaration som länkas ovan och i Trustbadge.

Grunden för behandlingen är artikel 6 paragraf 1 bokstav f) GDPR.

VI. Dataöverföring vid användning av kontaktformuläret

Om du skriver till oss med hjälp av kontaktformuläret på vår webbplats kommer vi att få de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, det vill säga namn, e-postadress, innehållet i meddelandet. Vi använder endast dessa uppgifter för att svara på din kontakt. Ingen ytterligare behandling sker. Om du inte förser oss med dessa uppgifter kommer vi tyvärr inte att kunna behandla din begäran.

Grunden för behandlingen är artikel 6 (1) (b) GDPR.

VII. Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps för visuell representation av geografisk information.Google Maps är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som bildas och drivs enligt irländsk lag med sitt registrerade kontor på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (wwwgoogle.de [http://www.google.de]). Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande och lättillgänglighet för våra platser i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit. f) GDPR.

När du använder Google Maps överför eller bearbetar Google data om användningen av Maps-funktionerna av webbplatsbesökare, vilket särskilt kan inkludera IP-adress och platsdata. Vi har inget inflytande på denna databehandling. I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här [https://www.privacyshield.gov/list].

För att avaktivera Google Maps-tjänsten och därmed förhindra dataöverföring till Google måste du inaktivera Java Script-funktionen i din webbläsare. I det här fallet kan Google Maps inte användas eller endast i begränsad omfattning.

Ytterligare information om databehandling av Google finns i Googles sekretesspolicy [https://www.google.com/privacypolicy.html]. Användarvillkoren för Google Maps [https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html] innehåller detaljerad information om karttjänsten.

Databehandling baseras på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR, som du kan se här [https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/].

VIII. Användning av cookies och andra spårare

a) Beskrivning och omfattning av databehandling

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies).

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och individuellt besluta om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Du kan också manuellt radera cookies från din slutenhet när som helst.

Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

Vi sätter cookies i enlighet med artikel 6 paragraf 1 bokstav c) GDPR, i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för och i enlighet med artikel 6 paragraf 1 bokstav f) GDPR , för att uppfylla våra överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande inom ramen för en intresseavvägning.

Andra cookies som gör att vi kan övervaka och utvärdera användarbeteende i marknadsanalyssyfte ställs endast in om du har gett oss ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter a) GDPR. Dessa är tredjepartscookies som används när du använder våra tjänster. Se följande avsnitt för detaljer.

GOOGLE ANALYTICS

Vi arbetar med "Google Analytics". Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc.Informationen som genereras av Google Analytics-cookien om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där IP-anonymisering har aktiverats på vår webbplats, så att Googles användares IP-adress ligger inom tidigare förkortat med medlemsländer i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den oförkortade IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data. Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara; Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data genom att installera webbläsarens plugin som finns tillgänglig under följande länk: http://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativt kan du klicka på följande länk: Inaktivera Google Analytics. En opt-out-cookie ställs sedan in, som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats.

För mer information om hur Google hanterar personuppgifter, se Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

GOOGLE ADWORDS KONVERTERING

Vi använder Google AdWords för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser. I förhållande till annonskampanjdata kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda annonsåtgärderna är. Vi är intresserade av att visa dig reklam som är av intresse för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Dessa reklammedier levereras av Google via så kallade "annonsservrar". För att göra detta använder vi annonsservercookies, som kan användas för att mäta vissa parametrar för att mäta framgång, såsom visning av annonser eller klick från användare. Om du går in på vår webbplats via en Google-annons lagrar Google Adwords en cookie på din dator. Dessa cookies upphör vanligtvis att gälla efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. För denna cookie sparas det unika cookie-ID, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konverteringar efter visning) och opt-out-information (markerar att användaren inte vill bli tilltalad mer).

Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Adwords-kunds webbplats och cookien som lagras på deras dator ännu inte har upphört att gälla, kan Google och kunden känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje AdWords-kund tilldelas en annan cookie. Detta innebär att cookies inte kan spåras via Adwords-kunders webbplatser. Vi själva samlar inte in eller behandlar några personuppgifter i de nämnda reklamåtgärderna. Vi får endast statistiska utvärderingar från Google.Baserat på dessa utvärderingar kan vi se vilka av de använda reklamåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare data från användningen av reklammaterialet, i synnerhet kan vi inte identifiera användaren utifrån denna information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och den fortsatta användningen av data som samlas in av Google genom användningen av detta verktyg och informerar dig därför enligt vår nuvarande kunskapsnivå: Genom att integrera AdWords Conversion får Google informationen om att du har fått tillgång till relevant del av vår webbplats har tittat på eller klickat på någon av våra annonser. Om du är registrerad hos en Google-tjänst kan Google tilldela besöket ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in finns det en möjlighet att leverantören tar reda på och lagrar din IP-adress.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; i synnerhet innebär att undertrycka tredjepartscookies att du inte kommer att få några tredjepartsannonser; b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen "www.googleadservices.com" blockeras, https://www.google.de/settings/ads, varvid denna inställning raderas när du raderar din småkakor; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från de leverantörer som ingår i den självreglerande kampanjen "Om annonser" via länken http://www.aboutads.info/choices, varvid denna inställning tas bort om du tar bort din småkakor; d) genom permanent avaktivering i din webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken http://www.google.com/settings/ads/ plugin. Vi vill påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktionerna i detta erbjudande till fullo.

Du kan hitta mer information om dataskydd hos Google här: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy och https://services.google. com/ sitestats/de.html.

GOOGLE REMARKETING

Google Ads är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är bildat och verksamt enligt irländsk lag med säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de [http://www.google. .de ]).

Som beskrivits ovan använder vi Google Ads för att marknadsföra vårt erbjudande i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Om du har gett oss ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 punkt 1 paragraf 1 bokstav a GDPR, kommer den så kallade remarketing-cookien att ställas in av Google när du besöker vår webbplats, som automatiskt skickas med ett pseudonymt cookie-ID och baserat på den information du tillhandahåller möjliggör besökta webbplatser intressebaserad annonsering. Efter avslutad användning av Google Ads Remarketing av oss, kommer data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

All ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har gett ditt samtycke till att Google länkar din webb- och appwebbläsarhistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som ser dem på webben. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda din data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. För att göra detta kommer Google tillfälligt att länka dina personuppgifter till Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat finns här [https://www.privacyshield.gov /list ] kan ses. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att inaktivera remarketingcookien via denna länk [https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl]. Du kan också ta reda på mer om inställningen av cookies och göra inställningar för detta på Digital Advertising Alliance [https://www.aboutads.info/].

FACEBOOK ANPASSADE PUBLIKAR RETARGETING

Vi använder också remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" hos Facebook Inc. ("Facebook") på vår webbplats. Det innebär att användare av webbplatsen kan visas intressebaserade annonser (”Facebook-annonser”) när de besöker det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder processen. Vi är intresserade av att visa dig reklam som är av intresse för dig för att göra vår webbplats mer intressant för dig.

På grund av marknadsföringsverktygen som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Facebook-servern. Vi har inget inflytande på omfattningen och den vidare användningen av den data som samlas in av Facebook genom användningen av detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskap: Genom att integrera Facebook Custom Audiences får Facebook informationen om att du har besökt motsvarande vår webbplats gick in på vår webbplats eller klickade på en av våra annonser. Om du är registrerad hos en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela besöket ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte har loggat in finns det en möjlighet att leverantören tar reda på och lagrar din IP-adress och andra identifierare.

Funktionen "Facebook Custom Audiences" kan avaktiveras via denna länk och för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 paragraf 1 bokstav f) GDPR. Ytterligare information om Facebooks databehandling finns på https://www.facebook.com/about/privacy.

HOTJAR

Hotjar är ett erbjudande från Hotjar ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. Vi använder denna tjänst för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera erbjudandet på denna webbplats. Denna teknik ger oss en bättre förståelse för våra användares upplevelser (t.ex. hur mycket tid användare spenderar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad de gillar och ogillar, etc.) och detta hjälper oss att skräddarsy vårt erbjudande till våra användares respons. Denna tjänst arbetar med cookies och annan teknik för att samla in information om beteendet hos våra användare och deras enheter (särskilt enhetens IP-adress (spelas endast in och lagras i anonym form), skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare) ), information om webbläsare som används, plats (endast land), föredraget språk som används för att se vår webbplats). Denna information lagras i en pseudonymiserad användarprofil. Informationen används varken av tjänsten själv eller av oss för att identifiera enskilda användare eller slås samman med annan data om enskilda användare. För mer information, se Hotjars integritetspolicy: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Du kan invända mot lagringen av en användarprofil och information om ditt besök på vår webbplats av dessa tjänster, såväl som inställningen av spårningscookies på andra webbplatser via dessa länkar:

https://wwwhotjar.com/legal/compliance/opt-out

INTERKOM

Intercom är en tjänst från R&D Unlimited Company, 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen's Green, Dublin (Irland). Genom tjänsten Intercom erbjuder vi användare på vår webbplats möjlighet att kommunicera direkt med oss ​​via en chattfunktion. Om du använder chattfunktionen samlar Intercom in data från dig (särskilt IP-adress) för vår räkning för att kunna känna igen dig som en enskild användare på vår webbplats. Spårning över platsen sker inte. Det är inte heller möjligt för oss eller Intercom att fastställa din identitet baserat på IP-adressen eller den unika identifieraren som utfärdats av Intercom.

För mer information om Intercoms hantering av personuppgifter, se den relevanta dataskyddsförklaringen: https://www.intercom.com/legal/privacy#personal-data-collected-by-intercom

Basen för behandlingen är Artikel 6 Stycke 1 bokstav b) GDPR om behandling av personuppgifter som sker via Intercom sker inom ramen för fullgörandet av avtalet.

Basen för behandlingen är dock artikel 6 paragraf 1 bokstav f) GDPR om behandlingen av personuppgifter som sker via intercom inte är för att fullgöra avtalet, utan för att skydda våra legitima intressen i erbjuder dig en funktionell och tilltalande webbplats och du kan tillhandahålla ett enkelt och direkt sätt att kontakta oss.

TALKABAR

Talkable är en tjänst från Curebit Inc., 2370 Market St, Suite 103 San Francisco, CA 94114, USA. Vi erbjuder dig möjligheten att få förmåner och rabatter i utbyte mot din rekommendation. För detta ändamål samlar vi in ​​ditt namn och din e-postadress via Talkable. Om du loggar in med ditt befintliga Facebook- eller Google-konto hämtar vi dessa uppgifter från motsvarande konton. Talkable behandlar dessa uppgifter för vår räkning för att säkerställa genomförandet av rekommendationskampanjerna och för att förse oss med information om effekten av desamma. För mer information om hur Talkable hanterar personuppgifter, se Curebits integritetspolicy: https://www.talkable.com/privacy

b) Lagringstid, möjlighet till invändning och borttagning

Cookies lagras på användarens dator och överförs till vår webbplats. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är avaktiverade för vår webbplats, kanske det inte längre är möjligt att använda alla funktioner på webbplatsen i sin fulla utsträckning.

IX. Nyhetsbrev

Du kan registrera dig för att få vårt nyhetsbrev genom att ange din e-postadress i masken. Du kan också frivilligt uppge ditt för- och efternamn, kön och bostadsort. Du kommer då att få en automatisk bekräftelse via e-post som innehåller en länk till den angivna adressen. Registreringsprocessen är endast klar när du kommer åt denna länk.

Om du samtycker till att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att använda din e-postadress för att skicka reklam och erbjudanden av intresse för dig angående våra egna tjänster och de från partnerföretag. Dessutom kan vi spåra hur ofta ett specifikt nyhetsbrevsmeddelande är öppnades och meddelandena som innehöll länkarna klickades på. För att uppnå detta samlar vi in ​​information om tidpunkt för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem. Detta gör det möjligt för oss att bättre bedöma vilka av våra produkter du är mest intresserad av och att anpassa och förbättra vårt erbjudande därefter. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev utan att ange skäl genom att skicka ett motsvarande meddelande till oss till de kontaktuppgifter som nämns under "Kontakt" eller "Imprint", eller genom att följa instruktionerna i varje nyhetsbrev för återkallelse av samtycke följer.

Vi kommer att informera dig om rätten att göra invändningar när e-postadressen hämtas och i respektive nyhetsbrev.

X. Plugins för sociala medier

Vi använder plugins för sociala medier från olika leverantörer på vår webbplats för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer attraktivt för dig. Grunden för den tillhörande behandlingen av personuppgifter är därför artikel 6.1 (f) GDPR.

Vi använder för närvarande följande plugin-program för sociala medier:

Facebook, LinkedIn, Instagram

Vi använder den så kallade Shariff-lösningen. Det betyder att när du besöker vår sida så lämnas inga personuppgifter initialt vidare till leverantörerna av plugin-program. Du kan identifiera leverantören av plugin-programmet genom markeringen på rutan ovanför dess initialer eller logotypen. Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med leverantören av plug-in via knappen. Endast om du klickar på det markerade fältet och därmed aktiverar det kommer plug-in-leverantören att få information om att du har besökt motsvarande webbplats för vårt onlineerbjudande. Därtill kommer de enligt III. uppgifter som avses i denna deklaration. När det gäller Facebook, enligt respektive leverantör i Tyskland, anonymiseras IP-adressen direkt efter insamling. Genom att aktivera plugin-programmet överförs därför dina personuppgifter till respektive plug-in-leverantör och lagras där (när det gäller amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plugin-leverantören samlar in data i synnerhet via cookies rekommenderar vi att du raderar alla cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare innan du klickar på den nedtonade rutan.

Vi har inget inflytande på de insamlade uppgifterna och databehandlingsprocedurerna, och vi är inte heller medvetna om den fulla omfattningen av datainsamlingen, syftena med behandlingen, lagringsperioderna. Vi har heller ingen information om radering av insamlade data av plugin-leverantören.

Plugin-leverantören lagrar data som samlas in om dig som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att visa behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att utöva denna rätt. Med plug-ins erbjuder vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Uppgifterna skickas vidare oavsett om du har ett konto hos plug-in-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad hos plug-in-leverantören skickas dina insamlade uppgifter från oss direkt till din plugin-leverantör Leverantör tilldelad befintligt konto. Om du trycker på den aktiverade knappen och t.ex. B. länka sidan, plugin-leverantören lagrar även denna information i ditt användarkonto och delar den offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men framför allt innan du aktiverar knappen, eftersom du på så sätt kan undvika att bli tilldelad din profil hos plugin-leverantören.

Syftet och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantörerna på deras webbplatser samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i dataskyddsinformationen av leverantörerna.

https://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XI. Dina rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du den registrerade i den mening som avses i GDPR och du har följande rättigheter gentemot den ansvariga:

Rätt till information - Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi behandlar eller lagrar.

Rätt till rättelse - Du har rätt att begära att vi korrigerar eller kompletterar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.

Rätt till radering - Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter under vissa omständigheter.

Rätt till begränsning av behandling - Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina uppgifter under vissa omständigheter.

Rätt att invända - Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför eller lämnar ut dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller till dig under vissa omständigheter.

Din rätt att klaga - Du kan också lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om personuppgifterna om dig behandlas för att driva direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för ändamålet med sådan reklam utan att ange skäl; detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam.

Om du invänder mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

XII. Ändringar av denna integritetspolicy

På grund av Internets dynamiska utveckling utvecklas nya teknologier och möjligheter ständigt. Så att vi också kan låta dig dra nytta av dessa möjligheter och teknologier förbehåller vi oss rätten att ändra denna dataskyddsdeklaration för framtiden när vi introducerar nya eller tilläggstjänster eller när vi ändrar eller utökar befintliga tjänster eller tjänsteelement.

I den mån ändringen av dataskyddsförklaringen endast påverkar användningen av uppgifter i allmänhet och/eller användningen av data för beställningar och inte även användningen av data i samband med ett användarkonto, gäller den nya dataskyddsförklaringen från datumet för uppdateringen på webbplatsen.

En ändring av dataskyddsförklaringen, som avser användningen av de uppgifter som redan samlats in och lagrats för att skicka nyhetsbrev, kommer endast att ske om detta är rimligt för dig om och i den mån ändringar i dataskyddsförklaringen avser till användningen av de uppgifter som redan samlats in och ta emot de uppgifter som används för att skicka nyhetsbrev, kommer vi att meddela dig i god tid via e-post, på vår webbplats eller i annan form. Om ingen invändning görs inom den angivna perioden anses den ändrade dataskyddsförklaringen ha godkänts av dig. Vi kommer att informera dig om din rätt att göra invändningar och vikten av invändningsperioden i meddelandet.

.