För Laori betyder hållbarhet harmonin mellan människa och natur och att noggrant bevara den för framtida generationer. Våra produkters ekologiska fotavtryck minskar ständigt.

ORGANISKA INGREDIENSER

Laori fokuserar på den bästa kvaliteten på råvaror. För dig, men också för naturen. Därför används endast råvaror av organisk kvalitet till destillaten. Konstgjorda smakämnen och onödiga ingredienser undviks också.

REGIONAL

Laori Juniper No 1 görs så lokalt som möjligt. Alla örter och kryddor är odlade och nyförädlade av vår partner i Frankrike. Sedan blandas Laori regionalt i området kring Berlin.

ANSVAR

Laori bidrar avsevärt till social förändring. Med Laori Juniper No 1 skapas ett aktivt val för njutning och mindre alkohol eftersom det är en likvärdig dryckesupplevelse som alkoholhaltiga drycker.