Hoppa till innehållet

Land

Språk

Varukorg

Din varukorg är tom

Sweepstakes Ansvarsfriskrivning och villkor för deltagande

§ 1 Allmänt

Deltagande i tävlingen på Laori Drinks Instagram-kanal (www.instagram.com/laoridrinks) utförd av Beyond Drinks GmbH - nedan kallad "Beyond Drinks" - är endast möjligt om dessa deltagandevillkor beaktas . Tävlingen är inte kopplad till Facebook eller Instagram och är inte sponsrad, stödd eller organiserad av dem.

§ 2 Krav för deltagande

Alla fysiska personer med rättskapacitet som är minst 18 år och bosatta i Tyskland kan delta. Beyond Drinks anställda och deras släktingar är inte berättigade att delta. Genom att delta godkänner deltagaren att hans/hennes namn publiceras på Instagram om han/hon vinner. Deltagande är endast möjligt inom den period som anges på Instagram. Den rättsliga processen är slutgiltig.

§ 3 Vinst

Priset kommer att delas ut som annonserats i tävlingen. Det avgörs genom lottning med uteslutande av rättslig regress. Ändring eller kontant betalning av priset är utesluten. Vinnaren kommer att meddelas av oss via Instagram eller e-post. Om vinnaren inte svarar inom en period av 72 timmar, kommer priset att förverkas utan ersättning.

§ 4 Ansvar

Anspråk på skadestånd mot Beyond Drinks i samband med tävlingen är uteslutna, oavsett juridisk orsak, såvida inte Beyond Drinks brutit mot lagliga skyldigheter uppsåtligen eller av grov vårdslöshet. Dessutom garanterar inte Beyond Drinks att Instagram-fansidan kommer att fungera korrekt på respektive deltagares dator.

§ 5 Dataskydd

Beyond Drinks ger högsta möjliga dataskyddsstandard inom ramen för tävlingen och följer alla relevanta lagbestämmelser i detta avseende. Beyond Drinks kommer inte att dela någon personligt identifierbar information med någon tredje part annat än vad som är nödvändigt för att leverera priset till vinnaren. Adressdata säljs aldrig. Beyond Drinks lagrar personuppgifterna för respektive deltagare uteslutande för tävlingens syfte. Deltagaren tillkännager härmed uttryckligen sitt samtycke till lagring och användning av de personuppgifter som tillhandahålls för ovan nämnda ändamål.

§ 6 Avskiljbarhetsklausul

Om enskilda bestämmelser i dessa villkor för deltagande skulle vara ineffektiva eller om det skulle finnas ett kryphål, påverkar detta inte giltigheten av de återstående bestämmelserna. De ogiltiga eller saknade bestämmelserna ersätts med en bestämmelse som kommer närmast syftet med avtalet och lagbestämmelserna.

§ 7 Plats för jurisdiktion/tillämplig lag

I händelse av en tvist gäller endast tysk lag. I den mån det är lagligt tillåtet, är platsen för jurisdiktionen överenskommen att vara Beyond Drinks GmbH:s (Berlin) registrerade kontor. Om deltagaren inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland eller flyttar sin bostad utomlands efter deltagande, överenskoms även Beyond Drinks registrerade säte som jurisdiktion.

§ 8 urvalsförfarande

Vinnarna kommer att utses slumpmässigt bland alla kommentarer på Instagram. Att tagga andra personer i kommentarerna är inte ett villkor för deltagande och kommer inte att påverka dragningen. Kontant betalning av priset är inte möjligt. Den rättsliga processen är slutgiltig.