Hoppa till innehållet

Land

Språk

Varukorg

Din varukorg är tom

Avbokningsregler & avbokningsformulär

1. Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (Beyond Drinks GmbH, Chausseestraße 103, 10115 Berlin, Tyskland, hallo@laoridrinks.com, telefon: 030 814 552 20) om ditt beslut att frånträda detta avtal via e-post. Du kan använda det bifogade återkallelseformuläret för detta, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

2. Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal kommer vi att vara skyldiga dig alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (förutom de extra kostnader som följer av att du valt en annan typ av leverans än den som vi erbjuder, har valt den billigaste standardleverans) omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna, om inte returen sker inom Tyskland.

Du är endast ansvarig för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Exempel på uppsägningsformulär

(Om du vill häva avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

- Till hello@laoridrinks.com

- Jag/vi (*) upphäver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande
varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

- Beställdes den (*)/mottogs den (*)

- Namn på konsument(er)

- Adress till konsument(er)

- Underskrift av konsument(er) (endast om meddelandet är på papper)

- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.